Tulevaisuustyöpajat

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja toimijoiden avulla tunnistettiin kira-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita.
Kira-alan tulevaisuuspaja on jatkumoa ilmiökartoitustyölle. Olemme tunnistaneet keskeisimpiä toimijoita näiden haasteiden ympäriltä ja tulemme kutsumaan heitä työpajoihin, joissa lähdemme yhdessä löytämään ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseen.

 

Tulevat tulevaisuustyöpajat:

Tulevaisuuspaja 6 - Työelämäyhteistyön suunnittelupaja

Tämän Tulevaisuuspajan tavoitteena on auttaa työnantajia löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja toteuttaamaan vuosisuunnitelma työelämäyhteistyöstä Oulun, Tampereen ja Helsingin ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Tulevaisuuspajaan ovat tervetulleita työnantajien, ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat.

Ajankohta: 30.8.2019 klo 9-12
Paikka:
Suomen Tilaajavastuu, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

Ilmoittaudu tästä

Tulevaisuuspaja 7 - Oppilaitosten ja korkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen

Työskentely on yhdistelmä hyvien käytäntöjen läpikäyntiä, pienryhmätyöskentelyä, ja konkreettisten toimintasuunnitelmien laatimista. Työskentelyssä hyödynnetään keväällä 2019 pidetyn ensimmäisen työpajan lopputuloksia.

Työpajan lopputuloksena syntyy työelämäyhteistyön kehittämisen työkalu, jonka avulla yritysten ja oppilaitosten kumppanuudelle voidaan yhteistyössä määrittää mahdollisimman järkevät tavoitteet, keinot, mittarit ja seurantatyökalut.

Työpajan vetäjänä toimii kokenut rekrytointikouluttaja ja työpsykologi Juho Toivola (www.juhotoivola.fi).

Lisätietoa: Työpaja järjestetään osana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kehittämispäiviä yhteistyössä Opetushallituksen ja Kiinteistötyönantajat ry:n kanssa.

Ajankohta: 10.10. klo 13-15
Paikka: Paasikivenkatu 7, Lahti

Ilmoittaudu tästä

Tulevaisuuspaja 8 - Kiinteistö- ja rakennusalan vetovoimatekijöiden kirkastaminen ja alan toimijoiden työnantajamielikuvan kehittäminen

Työpajan aikana valitaan tunnistetut vetovoimatekijät, joita lähdetään konkretisoimaan tarinamuotoon niin, että niitä voi sellaisenaan tai sovellettuna hyödyntää työnantajamielikuvan kehittämistyössä ja työnantajaviestinnässä. Työskentelyssä hyödynnetään keväällä 2019 pidetyn ensimmäisen työpajan lopputuloksia.

Työpajan lopputuloksena syntyy valmiita viestintäaihioita toimialan vetovoimatekijöistä tarinamuotoon kirjoitettuna.

Työpajan vetäjänä toimii kokenut rekrytointikouluttaja ja työpsykologi Juho Toivola (www.juhotoivola.fi).

Lisätietoa: Ennen työpajaa 8.30-9.00 osallistujilla mahdollisuus vierailla Suomen Tilaajavastuun toimistolla. Tarjoamme aamupalan ja kerromme yrityksemme tarinan.

Ajankohta: 6.11. klo 9-12
Paikka: Tarvonsalmenkatu 17, Espoo

Ilmoittaudu tästä


Tekijät tutuksi -vierailut

Tekijät tutuksi -vierailujen kautta haluamme nostaa jalustalle alan toimijoita ja työnantajia. Tarkoituksena on mahdollistaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Erityisesti haluamme lisätä vuoropuhelua koulutukseen, osaamisen kehittämiseen, työllistymisen ja työllistämisen tiimoilta.

Vierailujen yhteydessä päästään tutustumaan organisaatioiden toimintaan ja kuullaan eri toimijoiden tarinoita, sekä tavataan taustalla vaikuttavia persoonia.

Vierailujen tavoitteena on nostaa esille verkostomme toimijoita ja auttaa eri toimijoita tutustumaan toisiinsa ja käymään keskustelua hieman rennommassa ilmapiirissä. Toivomme että vierailujen aikana syntyy rakentavia ja mielenkiintoisia keskusteluita ja että vierailujen seurauksena toimijoiden välille syntyy uudenlaista yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Suomen Tilaajastuun yhteisen Digitaalinen työllistyminen -hankkeen ympärille on muodostunut 400 henkilön verkosto. Verkosto muodostuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoista. Meidän tavoitteenamme on auttaa verkoston jäseniä löytämään toisiaan ja tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Olethan yhteydessä mikäli olet kiinnostunut järjestämään Tekijät tutuksi -vierailun omassa organisaatiossa.

Lisätietoa: Petri Tuomela, petri.tuomela@tilaajavastuu.fiTulevat Tekijät tutuksi -vierailut:

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Duunitori

Aika: 24.9. klo 14-16
Paikka: Hämeentie 15, Helsinki

 

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Talentadore

Aika: 1.10. klo 14-16
Paikka: Kumitehtaankatu 5, Kerava

 

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Tiitus

Aika: 8.10. klo 14-16
Paikka:
Fabianinkatu 28, 00100

 

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: RecRight

Aika: 15.10. klo 14-16
Paikka: Töölönlahdenkatu 3, 00100 Helsinki

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Treamer

Aika: 29.10. klo 14-16
Paikka: Lapinlahdenkatu 16, Helsinki

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Rekrytointi.com


Aika: 12.11. klo 14-16
Paikka: Ratamestarinkatu 7A, Helsinki

Tekijät tutuksi -yritysvierailu: Arffman

Aika: 19.11. klo 14-16
Paikka: Mannerheimintie 160, Helsinki