Tapaamiset ja tulevaisuustyöpajat

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja toimijoiden avulla tunnistettiin kira-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita.
Kira-alan tulevaisuuspaja on jatkumoa ilmiökartoitustyölle. Olemme tunnistaneet keskeisimpiä toimijoita näiden haasteiden ympäriltä ja tulemme kutsumaan heitä työpajoihin, joissa lähdemme yhdessä löytämään ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseen.

 

Kumppanitapaaminen:

 


Digitaalinen työllistyminen -hankkeen kumppanitapaaminen

Tilaisuuteen on osallistumassa mm. kaupungin, ministeriöiden, liittojen, työnantajajärjestöjen, yritysten, kouluttajien, oppilaitosten, opiskelijoiden edustajia.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu >>

Ajankohta: 5.6.2019 klo 13 alkaen
Paikka: Villa Furuvik, Furuvikintie 5, Helsinki


Ilmoittaudu tästä