Tilaajavastuu

Veronumero-palvelu:

Veronumerolaki, Verotusmenettelylaki ja Työturvallisuuslaki

Ilmoitusmenettely.png

Tutustu oppaaseen rakennusalan tiedonantovelvollisuuden taustalla olevista laeista.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuutta ohjaavat työturvallisuuslaki, verotusmenettelylaki sekä laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä. Lataa opas ja selvitä omat velvollisuutesi helposti.

Kerro hieman itsestäsi ja pääset lataamaan esitteen: