Työn tilaajan velvollisuudet 

Tilaajana voi toimia rakennuttaja, pääurakoitsija,  sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija

Alihankintaketjussa kukin tilaaja vastaa valvonnasta ja varmistaa, että kaikki rakennushankkeen vuokra- ja alihankintatyötä tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Pääurakoitsija ja aliurakoitsija toimivat tilaajina urakkaketjussa ostaessaan rakennustyötä toiselta urakoitsijalta.  


Kirjaudu ja ilmoita tiedot täällä

 

 Mitä velvoitteita tilaajalla on?


Kenelle Työmaarekisteri-palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joilla on alihankkijoita ja joiden tulee raportoida Verohallinnolle säännöllisesti.

lamppu.png 

Miten Työmaarekisteri toimii?

Rekisteröidy ja luo tunnukset Ilmoita-palvelussa.

Ilmoita työntekijöidesi tiedot Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille Valttikortit. 

Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. 

Rekisteröidy työmaalle Työmaa-avaimella. 

Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle. 

Hyödynnä Työmaa-avainta kohdistamaan työmaakohtaiset urakkasummat omassa laskutuksessasi. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.


Mitä pitää raportoida Verohallinnolle?

Jokaisen työmaalla toimivan tilaajan tulee raportoida rakentamispalveluista alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus. Päätoteuttajan tehtävä on raportoida jokaiselta yhteiseltä työmaalta työmaalla työskennelleiden työntekijöiden ja työnantajien tiedot.

Velvoitteista (HE 92/2012) säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa.

Kukin tilaaja vastaa urakan laskutustietojen raportoinnista verottajalle. 

Työmaarekisteri

Työmaarekisterissä kootaan työmaan urakka- ja työntekijätiedot yhteen ja välitetään ne edelleen Verohallinnolle. Työmaarekisteriin kerätään myös työntekijä- ja perehdytysluettelo, ja raportoidut tiedot säilytetään siellä lakivelvoitteiden edellyttämän ajan.

Lue lisää Työmaarekisteristä  Valitse roolisi rakennuttamisketjussa

Tilaa Valttikortit työntekijöillesi!

Valttikortti on sähköinen henkilötunniste, joka täyttää työturvallisuuslain mukaisen henkilötunnisteen vaatimukset. 

Lue lisää Valttikortista

Merkittävä ajan- ja rahansäästö! Jopa nelinkertainen hyöty.

Jos palvelua käyttävällä keskivertourakoitsijalla on 10 urakoitsijakumppania, palvelu säästää tältä 1300 € vuodessa. Yrityshaastatteluiden perusteella palvelu säästää keskimäärin 3 minuuttia jokaista urakoitsijakumppania kohden.

haluatko-saastaa-rahaa.jpg

Pyydä tarjous palveluistamme

Laskuri ehdottaa sopivan palvelukokonaisuuden jokaisen toimijaroolin mukaisesti.

Pyydä tarjous täältä

rehtikilpailu.jpg

Rakentamisen tiedonanto-velvollisuus

Lataa rakennusteollisuuden opas ja selvitä velvollisuutesi.

Lataa rakentamisen tiedonantovelvollisuus 

Ota meihin rohkeasti
yhteyttä!

hr.jpg
Ota rohkeasti yhteyttä

Asiakaspalvelu

0600 301 339

asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi

hr.jpg